Poniższy link prowadzi do projektu kalendarza na nadchodzący sezon.

Prosimy organizatorów o wpisywanie swoich regat.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJIr1WswGBtSzxQp4CpA3U_rzjJ5Oj83/edit?usp=sharing&ouid=115574320793279311659&rtpof=true&sd=true

Kalendarz zostanie zatwierdzony podczas sejmiku, który planowany jest na 28 października