Komisja techniczna - interpretacje przepisów klasowych DN.

E. Płozy,1-10-2014
Wejście w życie:  1 października 2014
E.9. Wejście płozy (leading edge) to jej przednia część powyżej 19mm nad lodem mierzona w naturalnej pozycji płozy. Część jezdna płozy (ice contact edge) przebiega wzdłuż dolnej krawędzi aż do jej przedniej części znajdującej się poniżej punktu 19mm nad lodem, mierzonej w naturalnej pozycji płozy. Wejście płozy musi być zaokrąglone do promienia nie mniejszego niż 1,6mm i może być profilowane na boki zgodnie z przepisem E.12. Część jezdna płozy może być zaokrąglona lub zaostrzona do kąta nie mniejszego niż 75 stopni. Łuk i kształt części jezdnej płozy jest dowolny.  Wzdłuż części jezdnej płozy dozwolone jest zaokrąglęnie i profilowanie w kierunku płaszczyzn bocznych stali przy zapewnieniu, że grubość stali płóz płytowych, wkładkowych lub teowników jest powyżej minimum (patrz E.1.a, E.2.f, E.2.h).  
Oryg.: The leading edge of the runner steel is that portion of the edge forward of the sharpened ice contact edge and higher than 3⁄4” (19 mm) above the ice, measured with the runner in normal sailing position. The sharpened ice contact edge of the runner steel is along the entire bottom edge and extends forward and upward along the edge of the steel to a point not exceeding 3⁄4” (19 mm) above the ice, measured with the runner in normal sailing position. the leading edge must be rounded to an edge radius of not less than 1/16” (1.6 mm) and shall be faired to the sides of the steel as allowed in E.12. the sharpened ice con- tact edge may be rounded or sharpened to an included angle of not less than 75 degrees. the camber (crown) and shape of the sharpened ice contact edge is optional. Along the sharpened ice contact edge, the rounded edge or the sharpened angle is allowed to be faired to the sides of the steel providing the thickness of the steel of plate, insert style or t runners is not reduced below the allowed minimum. (ref. E.1.a., E.2.f., E.2.h).


A. Kadłub,15-2-2013
Wejście w życie:  15 lutego 2013
Przy pomiarze długości kadłuba sztagownik nie jest uwzględniany, przepis A.1 tak samo jak przy mierzeniu odległości od dziobu do przedniej krawędzi kokpitu, przepis A.7. 
Oryg.: The bow tang should not be included when measuring the length of the fuselage, specification A.1., and the distance from the bow to the front of the cockpit, specification A.7.
E. Płozy,15-1-2013
Wejście w życie:  15 stycznia 2013
W przepisach klasowych jak również interpretacjach dotyczących płóz określenie element usztywniający (stiffener) oraz wzmocnienie płozy (runner reinforcement) odnoszą się do różnych zastosowań, materiałów i wymiarów. W płozach płytowych (tzw. tasaki) element usztywniający zdefiniowany jest w przepisach E.1; E.1.d, e, f; E.4; E.6. i interpretacjach sekcji E Płozy z dnia 14-11-98, 1-7-92, czterema interpretacjami z dnia 15-1-2010; przepisami sekcji I Okucia z dnia 15-1-2010. Element usztywniający oraz wzmocnienie korpusu drewnianego zdefiniowane są w przepisach E.2.a, d., e; E.4; E.6 i interpretacjach sekcji E Płozy z dnia 17-10-83; 23-11-87; 1-7-92; 30-11-98,  czterema interpretacjami z dnia 15-1-2010; przepisami sekcji I Okucia z dnia 15-1-2010. W płozach z korpusem drewnianym dopuszczalne materiały wykraczające poza maksymalną grubość korpusu wynoszącą 26.1 mm uznawane są za element usztywniający. Materiały dozwolone dodawane na zewnątrz korpusu drewnianego lub w nacięciu na płaskownik stalowy mieszczące się maksymalnej grubości kurpusu wynoszącej 26.1 mm uznawane są za wzmocnienie płozy.
Oryg.: In runner specifications and interpretations runner stiffening elements, i.e. "stiffeners", and runner reinforcement have differing allowed uses, allowed materials, and dimensions. On plate style runners, stiffening elements are controlled by specifications E.1.; E.1.d., e.,f.; E.4; E.6. and interpretations E. Runners dated 11/14/89, 7/1/92; four interpretations dated 1/15/2010; and I. Fittings dated 1/15/2010 Stiffening elements and reinforcement of the body of wood body runners are controlled by specifications E.2.a., d., e.; E. 4.; E. 6. and interpretations E. Runners dated 10/17/83; 11/23/87; 7/1/92; 11/30/98; four interpretations dated 1/15/2010; 12/01/2012; and I. Fittings dated 1/15/2010 On wood body runners, allowed material added to the body which is outside the allowed maximum body thickness of 1 1/32 inch (26.1 mm) is considered a runner stiffener or stiffening element. Allowed material added to the outside of the wood body, or in the slot of insert style runners, that does not exceed the allowed maximum body thickness of1 1/32 inch (26.1 mm) is considered external reinforcement.
E. Płozy,1-12-2012
Wejście w życie:  1 grudnia 2012
Dozwolone jest nakładanie powłok na powierzchnie płóz z blachy stalowej oraz płóz drewnianych okutych kątownikiem stalowym, teownikiem lub płaskownikiem. Stal, przed nałożeniem powłoki, powinna być zgodna z wymiarami określonymi w przepisach E.1.a.,b.,c.; E.2.f. oraz E.2.h.
Oryg.: It is allowed to apply a coating to cover the surface of the steel plate, angle, or T used in a runner. The steel, without the coating, shall comply with the dimensions specified in E.1.a.,b.,c.; E.2.f. and E.2.h.
E. Płozy,1-12-2012
Wejście w życie:  1 grudnia 2012
Interpretacja z dnia 14 listopada 1989 przybiera następujące brzmienie: usztywnienie płozy wykonane z drewna, metalu lub włokien węglowych może być dołączone do płóz z korpusem drewnianym (zgodnie z E.1.e dla płóz płytowych) jeśli korpus drewniany spełnia wymagania przepisu E.2.a i usztywnienie znajduje się na zewnątrz korpusu drewnianego. Pomiędzy płaskownikiem stalowym a nacięciem na jego obsadzenie w korpusie drewnianym nie może znajdować się usztywnienie wykonane z drewna, metalu lub włókna węglowego. Zakazane jest używanie metalowych lub węglowych wzmocnień wewnątrz korpusu drewnianego.
Oryg.: The interpretation dated 11/14/89 is amended to read as follows: Wood, metal, or carbon stiffeners may be added to wood body runners (as in E.1.e. for plate runners) as long as the minimum wood body meets the imensions in E.2.a.and the stiffener is outside the wood body. No wood, metal or carbon stiffener may come between the insert plate and the slot in the wood body. No metal or carbon stiffening is allowed inside the main wood body.

 

A. Kadłub,1-12-2012
Wejście w życie:  1 grudnia 2012
Do budowy burt kadłuba nie można używać materiałów będących mieszaniną żywic z włóknami szklanymi lub wiórami drewnianymi.
Oryg.: In the side panels it is not allowed to use engineered or composite materials formed by binding particles or loose fibers of wood and fiberglass.
 
I. Okucia,1-12-2012
Wejście w życie:  1 grudnia 2012
Dozwolone jest użycie zaczepu olinowania na maszcie w kilku pozycjach lub użycie zaczepu posiadającego kilka pozycji pod warunkiem, że odległość od osi bolca dolnego zaczepu zgodna jest z przepisem H.13. Pozycja ta nie może być zmieniana podczas żeglugi. 
Oryg.: It is allowed for there to be more than one position for the mast hound or an adjustable fitting with multiple positions, providing the location of the lower mast hound bolt (pivot bolt) is within the range specified in H.13. The position may not be adjusted while the yacht is underway.