Zapraszam wszystkich zawodników oraz członków SFPDN do udziału w sejmiku sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27 marca 2022 o godz. 12.00

Miejsce: Słoneczna Polana, ul. Sielska 38a, Olsztyn

Program sejmiku:

 1. Wybór prowadzącego sejmik
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Wybór protokólanta
 4. Sprawozdanie komandora
 5. Sprawozdanie skarbnika
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 7. Głosowanie uchwały zatwierdzającej sprawozdania zarządu
 8. Przerwa
 9. Wybory:
  1. komandora
  2. zarządu stowarzyszenia
  3. komisji rewizyjnej
 10. Omówienie propozycji zmian statutu stowarzyszenia
 11. Głosowanie zmian statutu
 12. Wolne wnioski i propozycje
 13. Głosowanie nad wolnymi wnioskami i propozycjami

Z uwagi na fakt iż wybieramy nowy zarząd liczę na dużą frekwencję.

Pozdrawiam

Rafał