Zawiadomienie

W dniu 21.10.2017 o godz. 12.30 w Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego
w Olsztynie odbędzie się Walne Zgromadzenie Sędziów Żeglarstwa Lodowego.
Zapraszamy Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ z aktualną Licencją PZŻ.
K. Witczak. Przewodniczący Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ.