UWAGA

Zawodnicy, którzy nie opłacili składek za poprzedni sezon, nie będą uwzględniani przy liczeniu Rankingu za sezon 2015-2016.

Spóźnialiskich proszę zatem o wpłatę na konto Floty składki za ostatni sezon do 15.10.2016 r.

Jurek, P-345

Komandor SFPDN