Komunikat

Zapraszam wszystkich zawodników oraz członków SFPDN do udziału w sejmiku sprawozdawczym oraz kursokonferencji w dniu 4 listopada (sobota)  2023 roku  o godz. 12.00

Miejsce: Ekomarina,  Miejska Baza Sportów Wodnych, Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14.

Program sejmiku:

 1. Wybór prowadzącego sejmik
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Wybór protokólanta
 4. Sprawozdanie komandora
 5. Sprawozdanie skarbnika
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 7. Głosowanie uchwały zatwierdzającej sprawozdania zarządu
 8. Przerwa
 9. Wolne wnioski
 10. Dyskusja i propozycje rozwiązań wolnych wniosków

Program Kursokonferencji:

 1. Otwarcie kursokonferencji
 2. Przedstawienie rankingu za sezon 2022-2023
 3. Przedstawienie nowych pucharów przechodnich
 4. Zatwierdzenie kalendarza imprez bojerowych
 5. Zatwierdzenie Zasad Organizacji Regat na sezon 2022/2023
 6. Żagle i płozy - Karol Jabłoński
 7. Żywienie i dieta w sporcie - Grzegorz Prokopowicz
 8. Zasady bezpieczeństwa na lodzie - Maciej Brosz
 9. Zapoznanie się z materiałem zdjęciowym i filmowym (udział Polaków w ME 2023) - Herkules Pierwoj