Po naniesieniu wszystkich korekt zamieszczam końcową wersję listy rankingowej.

 

pdf  Lista rankingowa 2011/2012 (49.16 kB)