Na Warszawskich Powązkach pożegnaliśmy dzisiaj kapitana Tymoteusza Duchowskiego

Od lat 50-ubiegłego wieku żeglarza, bojerowca a przedewszystkim wieloletniego sekretarza Głównej Komisji Żeglarstwa Lodowego przy PZŻ.

W Uroczystości uczestniczyli poza Rodziną, Przyjaciele oraz środowiska kombatanckie ,harcerstwo, wojsko i przedewszystkim żeglarze z warszawskich Klubów.

Szczególne licznie swego Klubowego Kolegę żegnali żeglarze z YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA.

Jeszcze w kościele, jak i nad mogiłą słychać było góralską muzykę graną przez młodzież ze szkoły "Bohaterów Warszawy" z Bukowiny Tatrzańskiej oraz śpiewy licznie reprezentowanych harcerzy.

"Motek" był w czasie wojny w Szarych Szeregach i odznaczył się przenosząc w czasie Warszawskiego Powstania kanałami meldunki i przeprowadzając ludzi. Po wojnie działał w harcerstwie i żeglarstwie. Mimo dużych kłopotów związanych z jego działalnościa w AK udało mu się, mimo wyrzucania z uczelni, ukończyć Politechnikę Warszawską.

Nad mogiłą salut oddał odział kompanii reprezentacyjnej Wojska Poslkiego. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn harcerstwa i hymn Żoliborza z czasów wojny, gdzie "Motek" działał i walczył.

Komandor YKP Janusz M. Taber w imieniu środowiska żeglarskiego wygłosił pożegnalne słowa ,których treść zamieszczam na formum .

W imieniu braci bojerowej wieniec złożył Jerzy Henke.

Cześć wiecznej pamięci naszego Kolegi "Motka".

Jego numer P-1 niech prowadzi go na wiecznym baksztagu i pozostanie na zawsze honorowym numerem wielkiego człowieka i przyjaciela żeglarzy.

Jerzy Henke

 

Nota ze strony WOZZ:

Urodzony w 1928 roku w Warszawie. Uczestnik Powstania Warszawskiego w "Szarych szeregach". Aktywny działacz powojenny "Szarych szeregów".Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, sędzia żeglarski klasy państwowej. Aktywny szkoleniowiec, ponad 100 kursów i egzaminów żeglarskich. Prowadził 35 rejsów morskich. Członek Yacht Klubu Polskiego, Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego "LEGIA".Pełnił wiele funkcji związanych ze sportem żeglarskim: Stołeczny Komitet Kultury Fizycznej, Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ na stopnie kapitańskie, v-ce Prezes PZŻ, Zarząd WOZŻ, Komisja Rewizyjna PZŻ. Wykładowca w akademii wychowania Fizycznego w Warszawie. Autor wielu podręczników z zakresu żeglarstwa lodowego.
 
Odznaka Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego - 1962
Medal 50 i 80- lecia PZŻ
Komandoria YKP – 2004
Srebrna odznaka Zasłużony Pracownik Morza
Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego
Złota odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej

FB SHARE