Udało nam się ustalić z IDNIYRA, ze polscy zawodnicy mogą wpłacać wpisowe na konto Floty w złotówkach.

Wpisowe w wysokości: seniorzy 825,- zł i juniorzy 320,-zł należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Flota Polska DN

ul. Żeglarska 6, 10-160 Olsztyn

PKO II o/ Olsztyn

94 1020 3541 0000 5502 0090 5000.

 

W przykazie należy umieścić informację:  MŚ, imię, nazwisko i numer żagla.

Bardzo ważne: wpłaty muszą znaleźć się na koncie floty do 07.02.2014. Wpłaty po tym terminie nie będą uznane przez IDNIYRA jako wpłacone w terminie. Kto się spóźni niech wpłaca na konto IDNIYRA.

 

Jerzy Henke P-58

FB SHARE