1.  potwierdzić ubezpieczenie i uzyskać ID - do 13.02.2013

2.  zarejestrować się ( regular entry ) na tej stronie -  do 17.02.2013
3.  dokonać wpłaty wpisowego : seniorzy -195 Euro, juniorzy -75 Euro
         do dnia 22.02.2013  -  waluta musi  być (!!!)  na koncie :
                     IDNIYRA Europe   e.V.
                     Deutsche Bank Hamburg
        Adofsplatz 7     20457 Hamburg  , Germany
IBAN :  DE 06200700240040694200
BIC :  DEUTDEDBHAM
wpłata musi być w pełnej wysokości , koszty bankowe pokrywa nadawca !
Możecie dokonać wpłat wspólnie jednym przelewem ale dokładnie
podać za kogo (nazwiska i numery żagla !!!).

Do zobaczenia w Finlandii...
Stanisław Macur.

FB SHARE