Bilans oraz rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem uzupełniającym za 2018 rok dostępne są tutaj:

pdf 2018 Bilans oraz RZiS (1014 KB) .

FB SHARE